Jane Austens liv

Jane Austen blev født i 1775 og døde i 1817 kun 42 år gammel. Fornuft og følelse, som var den første af hendes romaner blev udgivet i 1811. I Jane Austens levetid udgav hun fire romaner. Efter hendes død blev to andre romaner udgivet, og det er disse seks romaner, som regnes for hendes hovedværker. Hun har herudover skrevet flere kortere historier i sin ungdom og senere i livet også to ufuldendte romaner.

Jane Austens liv

Jane Austens liv beskrives ofte som uinteressant. Hun var datter af en præst, og selvom hun modtog mindst et frieri, forblev hun ugift hele sit liv. Jane Austens liv og personlighed er der mange tolkninger af. Et eksempel på de modstridende tolkninger er to forklaringer på Jane Austens forhold til sig selv som forfatterinde. Nogle mener at Jane Austen kun så sit forfatterskab som en hyggelig fritidsbeskæftigelse mens andre mener at Jane Austen var meget klar over den mulige indtægt fra hendes bøger. Grund til de noget forskellige opfattelser skal måske findes i materiale, der findes om Jane Austen. Det er meget begrænset, og meget af det er skrevet af slægtninge, som ønskede at stille hende i et godt lys. Der findes dog nogle breve skrevet af Jane Austen som giver et indblik i nogle af hendes tanker, men Jane Austens søster Cassandra gennemgik deres breve efter Jane Austens død og brændte en del af dem, så det er kun en redigeret sandhed.

Jane Austens forfatterskab

Jane Austen tjente mindre end 1.000 pund på at skrive. Dette skyldes, at Jane Austen kun nåede at udgive 4 bøger, og at hendes bøger kun fik en begrænset succes. I Jane Austens tid tjente de største kvindelige forfattere, Maria Edgeworth og Fanny Burney henholdsvis ca. 11.062 pund og 4.280 pund på at skrive. Disse indtjeninger skal dog ses i lyset af at være indtjent på ca. 40 år imod Jane Austens 6 år. Det var helt acceptabelt for kvinder at være forfattere, og mange fornemme kvinder skrev bøger. Jane Austens far og brødre støttede hendes litterære ambitioner. Jane Austen var dog anonym i de fire bøger, der blev udgivet, mens hun levede. Hun skrev som ”A Lady”. Hendes identitet blev kendt af mange, da hendes bror Henry Austen afslørede hendes identitet til en masse bekendte. Emma, som blev udgivet året efter Mansfield Park, blev således dedikeret til Prinse Regenten, efter at han uopfordret havde givet hende tilladelse til det, en tilladelse som hun ikke kunne afstå fra at bruge.

Jane Austens tid

Jane Austens tid bliver kaldt ”The Regency” efter ”The Prince Regent”. Han var regent i stedet for sin far, som ansås for at være sindssyg. Efter vores tids standarter var forholdet mellem kønnene meget strikse, men i forhold til den victorianske tidsalder, som kom bagefter så var der nogen frihed. Jane Austen lader aldrig sine gode karakterer så meget som kysse hinanden, men når det handler om de mindre gode, har hun har ikke problemer med at skrive om utroskab og uægte børn.