Bestyrelsen

Jane Austen Selskabet, Danmark er en frivillig forening, hvorfor vi naturligvis har en bestyrelse. Denne er valgt ved generalforsamling.

Som udgangspunkt vælges medlemmerne for en to-årig periode.

Philip Myrtorp - Dress from the exhibition Drottningarna

Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen holder ordinære bestyrelsesmøder hver anden måned samt når det er nødvendigt.

Dertil har vi omkring slutningen af februar måned hvert år generalforsamling, som vi indkalder vores medlemmer til. Alle andre interesserede er velkomne.

Vi forsøger at afholde 3-4-5 arrangementer årligt, ink. vores nu faste tradition med Nationalmuseet og Jane Austen dag på Liselund over sommeren.

Vi er ikke opdelt i suppleanter og medlemmer, men alle i bestyrelsen er lige. Vi holder en god dialog og lader det demokratiske flertal træffe beslutningerne i vores arbejde.

Vi veksler mellem at være tovholder på vores arrangementer.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af fem medlemmer. En forkvinde, en næstforkvinde, en kasserer, og to almene bestyrelsesmedlemmer.

Line

Forkvinde, stiftende bestyrelsesmedlem. Indtrådt som medlem af bestyrelsen til vores stiftende generalforsamling d. 10. februar 2018, og blev valgt som forkvinde ved samme lejlighed.

Louise

Næstforkvinde, skriver nyhedsmails til vores medlemmer. Indtrådt som medlem af bestyrelsen til vores første ordinære generalforsamling d. 24. februar 2019.

May

Stiftende bestyrelsesmedlem, bartender, som sørger for et lille glas, ved vores arrangementer. Indtrådt som medlem af bestyrelsen til vores stiftende generalforsamling d. 10. februar 2018.

Anne-Marie

Bestyrelsesmedlem, dans- og musik aficionada. Indtrådt som medlem af bestyrelsen til vores første ordinære generalforsamling d. 24. februar 2019.

Janne

Kasserer. Indtrådt som medlem af bestyrelsen til generalforsamling d. 26. februar 2023, hvor hun samtidig overtog posten som kasserer.